• TW,ACME, STUB,American Trapezoidal thread_welded carbide_spiral flutes taps,TW, ACME, STUB, 5/8-10,29degree mountain shape
  • TW,ACME, STUB,American Trapezoidal thread_welded carbide_spiral flutes taps,TW, ACME, STUB, 5/8-10,29degree mountain shape
  • TW,ACME, STUB,American Trapezoidal thread_welded carbide_spiral flutes taps,TW, ACME, STUB, 5/8-10,29degree mountain shape

TW,ACME, STUB,American Trapezoidal thread_welded carbide_spiral flutes taps

TW,ACME, STUB,American Trapezoidal thread_welded carbide_spiral flutes taps,TW, ACME, STUB, 5/8-10,29degree mountain shape
Model : TW, ACME, STUB, 5/8-10,29degree mountain shape

TW,ACME, STUB,American Trapezoidal thread_welded carbide_spiral flutes taps,TW, ACME, STUB, 5/8-10,29degree mountain shape
TW,ACME, STUB,American Trapezoidal thread_welded carbide_spiral flutes taps,TW, ACME, STUB, 5/8-10,29degree mountain shape
TW,ACME, STUB,American Trapezoidal thread_welded carbide_spiral flutes taps,TW, ACME, STUB, 5/8-10,29degree mountain shape
TW,ACME, STUB,American Trapezoidal thread_welded carbide_spiral flutes taps,TW, ACME, STUB, 5/8-10,29degree mountain shape

Products- UGMIC carbide taps, thread dies, thread mills